FAQ - Często Zadawane Pytania

 

1. Jak uruchomić integracje BLPaczka?

Aby rozpocząć tanie i wygodne wysyłanie przesyłek prosto z BaseLinker wystarczą 2 proste kroki:

1. Załóż bezpłatne konto na stronie send.blpaczka.com i wygeneruj klucz API.

2. Po zalogowaniu do konta na platformie BaseLinker w sekcji Integracje → Kurierzy wybranie "BLPaczka" uzupełnij dane i wstaw wygenerowany klucz API aby uruchomić integracje BLPaczka.

Więcej szczegółów dotyczących wygenerowania klucza API znajdziesz poniżej.

2. Jak wygenerować klucz API? (tutorial video dostępny TUTAJ)

Wykonaj poniższe kroki:

 1. Zaloguj się na stronie send.blpaczka.com.
 2. Kliknij Profil, a następnie wybierz zakładkę Edytuj dane.
 3. Uzupełnij wymagane dane.
 4. Wybierz domyślny format etykiety A4 lub Etykieta termiczna (LBL).
 5. Wybierz Generuj klucz. Klucz zostanie zapisany i automatycznie skopiowany do schowka.
 6. Przejdź do panelu BaseLinker i wykonaj kroki opisane poniżej.


 

3. Połączenie BLPaczka w Panelu BaseLinker

 Po wygenerowaniu klucza API:

 1. Zaloguj się do Logowanie - BaseLinker.com
 2. Wejdź w zakładkę Integracje → Dodaj integrację

W zakładce Kurierzy wyszukaj BLPaczka

Wprowadź nazwę konta (dowolną), login (adres e-mail), wygenerowany klucz API 

Uzupełnij dane Nadawcy.

Podaj godziny odbioru (zalecany przedział 10-16), oraz formę płatności (płatność odroczona lub skarbonka). Jeśli chcesz nadawać przesyłki pobraniowe wybierz również typ zwrotu pobrania.

Jeśli korzystasz z modelu logistycznego DropShipping wypełnij dane adresowe do odbioru przesyłki (opcjonalne).

 Integracja została prawidłowo dodana

 

 

4. Jak nadać przesyłkę w systemie BaseLinker? (Tutorial video dostępny TUTAJ)

Zaloguj się do systemu BaseLinker. Następnie kliknij Zamówienia→Lista zamówień

Z Listy zamówień wybierz konkretne zamówienie.

W zakładce Przesyłki wybierz- BLPaczka

Ustaw odpowiedni typ odbioru- Odbiór przez kuriera/Samodzielne dostarczenie do przewoźnika lub punktu.

Uzupełnij pole Pobranie jeśli zamówienie tego wymaga. 

Podaj wymiary paczki lub wybierz odpowiedni szablon. Nadaj paczki BLPaczka.

Możesz również masowo nadawać paczki zaznaczając je na Liście zamówień, a następnie klikając Integracje kurierskie- nadaj przesyłki i drukuj etykiety

 

5. Jak anulować etykietę?


W momencie kiedy etykieta została utworzona ale przesyłka nie została nadana można anulować etykietę klikając na przycisk “Anuluj przesyłkę” obok przycisku do pobierania etykiet. Ta opcja jest dostępna zarówno w BaseLinker jak i na naszej stronie internetowej.

Widok z BaseLinker

Widok z strony BLPaczka-przy metodzie płatności skarbonka należność zostaje automatycznie zwrócona na Skarbonkę
-przy metodzie płatność odroczona przesyłka nie będzie doliczona do faktury (Przy tej metodzie płatności jeśli etykieta nie zostanie anulowana nie zostaną naliczone koszty ponieważ paczki fakturowane są po statusie świadczącym o nadaniu, anulowanie etykiety niezbędne jest tylko do anulowania zlecenia odbioru dla kuriera)


Anulowanie przesyłki po nadaniu u kuriera

Jeśli anulują Państwo przesyłkę mimo, iż została nadana nasz system sprawdzając statusy przesyłek przed wystawieniem faktury wychwyci wszystkie przesyłki, które mają status doręczone. Niezależnie czy przesyłka była anulowana czy nie zostanie zafakturowana. W przypadku anulowania przesyłki po nadaniu przy korzystaniu ze Skarbonki wszystkie przywrócone przesyłki ze statusem doręczonym zostaną zafakturowane metodą pay later (tak jak przy płatności odroczonej). 

6. Domyślne ustawienia przesyłki i wydruków w panelu BaseLinker

Domyślne ustawienie pozwoli na szybkie nadawanie paczek bez konieczności każdorazowego wybierania usługi, podawania kwoty ubezpieczenia oraz wymiarów paczki. Wybór zostanie podstawiony automatycznie w zamówieniu, jednakże można go modyfikować. Aby dodać szablon wjedź w zakładkę Integracja BLPaczka i uzupełnij poniższy szablon.

  

 

7. Jak nadać paczkę na send.blpaczka.com?

Wejdź w zakładkę Wyceń paczkę. Wpisz parametry przesyłki, kody pocztowe, oraz wybierz opakowanie. 

Kliknij Wyceń.

Wybierz interesującego Cię przewoźnika.

Wprowadź dane adresowe odbiorcy i nadawcy oraz wybierz termin odbioru przesyłki. Nadaj paczkę.

 

8. Wysyłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.

 1. Kliknij znak zapytania w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz zakładkę kontakt
 3. Uzupełnij potrzebne dane.
 4. Wybierz temat i doprecyzuj temat zgłoszenia.
 5. Wyślij zapytanie.

Odpowiemy na twoją wiadomość w najkrótszym terminie.

 

9. Jak sprawdzić złożone zamówienie na send.blpaczka.com?

 1. Zaloguj się do konta
 2. Wybierz zakładkę Zamówienia --> Historia zamówień.
 3. System wyświetli całą listę zamówień.
 4. Konkretne zamówienie wyszukasz podając w filtrach: numer zamówienia, formę płatności, status płatności oraz datę.

10. Jak dodać adres do listy kontaktów?

Po zalogowaniu do konta wejdź w zakładkę Kontakty i wybierz interesującą cię opcję dodawania kontaktów do listy.

 Importuj kontakty:

 • Dodaj plik CSV 

 • Wybierz Importuj

lub

 Dodaj kontakt ręcznie:

 • Uzupełnij dane

 • Wybierz Zapisz

11. Jak doładować skarbonkę?

 1. Zaloguj się do konta na stronie send.blpaczka.com
 2. Wybierz zakładkę Skarbonka
 3. Wpisz kwotę, którą chcesz wpłacić i kliknij Doładuj środki
 4. Dokończ płatność 

12. Jak sprawdzić i pobrać fakturę na stronie send.blpaczka.com?

 1. Zaloguj się do konta na stronie send.blpaczka.com
 2. Wybierz zakładkę Faktury
 3. System wyświetli listę Twoich faktur
 4. Wyszukaj konkretną fakturę poprzez dodanie filtra; numeru faktury, data wystawienia, statusu faktury.

Faktury VAT wystawiane są dwa razy w miesiącu kalendarzowym, tj. za okres rozliczeniowy, który trwa od 1. do 15. dnia miesiąca kalendarzowego (włącznie z tym dniem) i za okres rozliczeniowy, który trwa od 16. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego (włącznie z tym dniem). Termin płatności za fakturę wynosi 7 dni.

 

13. Jak sprawdzić status przesyłki pobraniowej.

Statusy przesyłek pobraniowych możesz sprawdzić klikając w zakładkę Pobrania.

System wyświetli pełną listę zamówień. Aby wyszukać konkretne zamówienie skorzystaj z dostępnych filtrów taki jak: status pobrania, data, szczegóły przesyłki.

 

14. Jak złożyć reklamację?

W celu złożenia reklamacji skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem e-mail: [email protected]

W wiadomości powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • imię i nazwisko,

 • telefon, 

 • nr przesyłki lub zamówienia,

 • dokładny opis powodu zgłoszenia reklamacji,

 • zdjęcia uszkodzenia (opakowania zewnętrznego, wewnętrznego oraz produktu)

 • dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji (protokół szkody, potwierdzenie nadania, itp.)

 

15. W jakim czasie otrzymam odpowiedź na reklamację?

Nasze biuro obsługi klienta odpowie na Twoje zgłoszenie w przeciągu 24 godzin od chwili jego wpłynięcia. Rozwiązanie reklamacji natomiast odbywa się w terminie określonym przez przewoźnika. 

 

16. Co zrobić, gdy stwierdzę szkodę w przesyłce?

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że jest ona uszkodzona, należy od razu sporządzić protokół szkody zawierający dokładny opis stanu przesyłki. Kurier powinien spisać protokół w naszej obecności. Protokół taki powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla klienta, drugi dla firmy kurierskiej) oraz podpisany przez klienta i przez kuriera. Należy pamiętać, iż protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią protokołu, mamy prawo zamieścić w nim odpowiednie uwagi wraz z uzasadnieniem. 

W przypadku gdy uszkodzenie zostało zauważone po odebraniu przesyłki od kuriera protokół szkody należy spisać w ciągu 7 dni od odbioru paczki, dlatego też prosimy o zgłoszenie do nas chęć spisania protokołu szkody maksymalnie w ciągu 5 dni. 

 

17. W jakim czasie należy zgłosić reklamację?

Przewoźnicy rozpatrują reklamacje w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia. W przypadku konieczności przesłania dodatkowych dokumentów reklamujący musi to zrobić w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby. W takim przypadku za datę rozpoczęcia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

Terminy składania reklamacji:

 1. Szkodowa jawna - należy spisać protokół od razu, inaczej reklamacja może zostać odrzucona. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

 2. Szkoda niejawna- należy spisać protokół w ciągu maksymalnie 7 dni od dostarczenia przesyłki. Reklamację można złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

 3. Nieterminowe doręczenie- należy złożyć nie później niż 14 dni od daty doręczenia przesyłki.

 4. Zaginięcie- należy złożyć po upływie 30 dni od planowanego terminu doręczenia.

 5. Dopłaty- reklamacje należy złożyć do 30 dni od otrzymania faktury.

 

18. Jakie dokumenty muszę załączyć do reklamacji?

Każdy przewoźnik wymaga konkretnych dokumentów niezbędnych do złożenia reklamacji, ich brak może spowodować odrzucenie zgłoszenia. W trakcie rozpatrywania reklamacji przewoźnik może poprosić o podanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Poniżej znajduje się lista wymaganych dokumentów:

Uszkodzenie:

 1. Protokół szkody

 2. Dowód zapłaty (paragon, faktura, itp.)

 3. Skan listu przewozowego

 4. Zrzeczenie wypełnione przez odbiorcę- właściciela przesyłki (niezbędne w przypadku składania reklamacji przez nadawcę)

 5. Zdjęcia uszkodzeń przedstawiające widoczne wady opakowania zewnętrznego, wewnętrznego oraz zawartości przesyłki

 6. Krótki opis powodu zgłoszenia reklamacji

 7. Numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania

Zaginięcie:

 1. Skan listu przewozowego

 2. Zrzeczenie wypełnione przez odbiorcę- właściciela przesyłki (niezbędne w przypadku składania reklamacji przez nadawcę)

 3. Protokół szkody (w przypadku częściowego zagubienia przesyłki)

 4. Potwierdzenie nadania przesyłki podpisane przez kuriera

 5. Dowód zapłaty (paragon, faktura, itp.)

 6. Opis zgłoszenia reklamacyjnego, z dokładnymi informacjami na temat opakowania oraz zawartości przesyłki

 7. Numer rachunku do ewentualnej wypłaty odszkodowania

Nieterminowe doręczenie:

 1. Skan listu przewozowego

 2. Zrzeczenie wypełnione przez odbiorcę- właściciela przesyłki (niezbędne w przypadku składania reklamacji przez nadawcę)

 3. Krótki opis powodu zgłoszenia reklamacji

Dopłaty:

 1. Skan listu przewozowego

 2. Zdjęcie lub opis przesyłki (waga, wymiary, sposób opakowania)

 3. Numer faktury, do której została doliczona opłata

19. Jak wygląda ubezpieczenie palet Poczty Polskiej?

Ubezpieczenie przesyłek paletowych Poczty Polskiej realizowane jest zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie świadczenia usługi Krajowa Przesyłka Paletowa. Poczta Polska S.A. ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek (za wyjątkiem ubytków naturalnych wynikających z właściwości przewożonego towaru) lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania zgodnie z przepisami ww. Regulamin i ustawy Prawo przewozowe. Poczta Polska S.A> posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w wysokości określonej w Certyfikacie Ubezpieczenia.

20. Zmiana lub zresetowanie hasła na send.blpaczka.com.

 1. Wejdź na stronę send.blpaczka.com
 2. Podaj adres e-mail, który użyłeś do rejestracji konta i wybierz opcję Przypomnij hasło
 3. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem kierującym na naszą stronę internetową.
 4. Następnie otrzymasz nowe hasło do logowania, które zostanie przesłane w wiadomości e-mail.
 5. Po zalogowaniu możesz dokonać zmiany hasła na prywatne w zakładce Profil→Zmień hasło.

21. Co to jest i jak nadać InPost Paczkomat Paczka Ekonomiczna?

InPost Paczkomat Paczka Ekonomiczna to usługa skierowana do klientów, którzy chcą obniżyć koszt wysyłki, a jednocześnie są w stanie zaakceptować wydłużony czas nadania.

Przesyłki można nadawać jako:

 • Gabaryt A - max. waga 0,5 kg
 • Gabaryt B - max. waga 3 kg
 • Gabaryt C - max. waga 10 kg

Wymiary przesyłek, czas dostawy oraz sposób nadania jest analogiczny jak w przypadku standardowych przesyłek InPost Paczkomat (pickup, nadanie w Paczkomacie lub PaczkoPunkcie).

Główna różnica dotyczy terminu wygenerowania etykiety oraz przekazania przesyłki do sieci InPost. Poniżej przedstawiono przykładowe terminy utworzenia przesyłki w serwisie BLPaczka oraz datę nadania przesyłki:

 1. Poniedziałek – utworzenie przesyłki w serwisie BLPaczka
  1. wtorek – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  2. środa – możliwość wydrukowania etykiety i nadania przesyłki
 2. Wtorek – utworzenie przesyłki w serwisie BLPaczka
  1. środa – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  2. czwartek  – możliwość wydrukowania etykiety i nadania przesyłki
 3. Środa – utworzenie przesyłki w serwisie BLPaczka
  1. czwartek – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  2. piątek – możliwość wydrukowania etykiety i nadania przesyłki
 4. Czwartek – utworzenie przesyłki w serwisie BLPaczka
  1. piątek – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  2. poniedziałek – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  3. wtorek – możliwość wydrukowania etykiety i nadania przesyłki
 5. Piątek – utworzenie przesyłki w serwisie BLPaczka
  1. poniedziałek – magazynowanie przesyłki u Nadawcy
  2. wtorek – możliwość wydrukowania etykiety i nadania przesyłki

BLPaczka udostępnia numer przesyłki od razu po utworzeniu przesyłki w serwisie, a w dniu w którym etykieta jest możliwa do pobrania nadawca otrzymuje powiadomienie w wiadomości e-mail.